Hộp ECU xe nâng genie

  • bởi
Hộp ECU

Hộp điều khiển ECU 100839 100839GT dùng cho xe nâng GENIE GEN 5

Mô tả sản phẩm

Một phần Số:100839,100839GT
Ứng dụng:Cho Genie
GR-12,GR-20,GRC-12
GS-1530,GS-1532
GS-1930,GS-1932
GS-2032,GS-2046,GS-2632,GS-2646,GS-2668 DC
GS-3232,GS-3246,GS-3268 DC
QS-12R,QS-12W
QS-15R,QS-15W
QS-20R,QS-20W

Leave a Reply