Nâng cấp xe nâng người

  • bởi

Chúng tôi phục vụ quý khách nâng cấp xe nâng người đang chạy hệ thống cơ sang chạy điện Genie.

Ưu điểm: Xe sau khi nâng cấp có mức độ làm việc tin cậy, nguồn dùng cho xe nâng được kéo dài thêm 40% so với xe chưa nâng cấp

Nhược điểm: Giá thành cao

Hình ảnh sau khi được nâng cấp

Leave a Reply