GS 1930

  • bởi

Xe nâng 8m

Xe Nâng Người Cắt kéo Genie GS-1930
Chiều cao làm việc: 7.79m
Khả năng tải: 227kg
Kích thước: 1.83 x 0.76m
Trọng lượng xe: 1226 kg
Năng lượng: Điện

Leave a Reply