XE NÂNG NGƯỜI S BOOM

B28Ffbad 5Ff5 4A7C B24C Fc2C098F9D7D

Xe nâng người  boom lift có dạng chứ S nên người ta đặt tên gọi nó là S boom. Bao gồm S40, S45, S60, S65, S80, S85, S100, S105, S120, S125

Xe nâng người S boom là dòng xe nâng người dạng cần thẳng. Kết cấu ống lồng.

S60Hc 4 1024X682 1
xe nâng người S boom

Đặc điểm xe nâng người dạng này là loại có tầm vươn xa. Cần nâng chỉ có 1 cần chính và 1 cần phụ ( nếu có cần jip). Dễ điều khiển vận hành.  Xe nâng  S boom chủ yếu là xe chạy bằng dầu.

CÁC DÒNG XE NÂNG S BOOM HIỆN NAY

Genie S40 chiều cao làm việc 14,19m. Tải trọng nâng 227kg. Bề rộng 2,3m. Cao 2,49m, Dài 7,38m. Trọng lượng bản thân nặng 5,584 tấn.

Genie S45 Chiều cao làm việc 15,72m. Tải trọng nâng 227kg.  Bề rộng 2,3m. Cao 2,49m. Dài 8,48m. Chiều dài vận chuyển khi gập cần JIP lại 6,8m. Trọng lượng bản thân 6,926 tấn.

Genie S60 Chiều cao làm việc 20,3m.Tải trọng 227kg. Chiều rộng 2,49m. Dài 8,51m, Cao 2,72m. Trọng lượng bản thân 9,385 tấn.

Genie S65 chiều cao làm việc 21,8m. Tải trọng nâng 227kg, Chiều dài 9,5m, Khi vận chuyển gập cần JIp lại máy dài 7,6m. Rộng 2,3m. Cao 2,7m. Nặng 10,102 tấn.

Genie S80 chiều cao làm việc 26,38m. Tải trọng nâng 227kg. Chiều rộng 2,5m dài 11,1m. Cao 2,8m. Nặng 16,103 tấn.

Genie S85 Chiều cao làm việc 27,91m. Tải trọng nâng 227kg. Rộng 2,5m. Cao 2,8m. Dài 12,2m, khi vận chuyển gập gọn lại còn 11,6m. Trọng lượng bản thân nặng 17,237 tấn.

Genie S105 chiều cao làm việc 34m, Tải trọng nâng 227kg. Bề rộng khi khép chân lại 2,49m. Bề rộng khi bung chân ra 3,35m. Chiều cao 3,07m. Dài 14,02m. Chiều dài khi vận chuyển 12,17m. Trọng lượng bản thân nặng 18,144 tấn.

S60Hc 6 683X1024 1
xe nâng cao 18m

Genie S125 chiều cao làm việc 40,15m. Chiều rộng 2,49m, chiều rộng khi bung chân ra 3,35m. Cao 3,07m. Dài 14,25m. Chều dài vận chuyển 12,17m.  Trọng lượng bản thân nặng 20,248 tấn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ Mr SƠN 0987 19 5005

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mr. Sơn
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon